Haal meer uit uw ISO certificering

Door niet de normen voor kwaliteit, veiligheid en milieu, maar uw organisatie centraal te stellen, zorgen we dat certificering veel meer oplevert dan alleen het gewenst ISO certificaat.

ISO Certificeringen

Kwaliteitsmanagement en ISO certificering: vroeg of laat krijgen mkb-bedrijven ermee te maken. Om nieuwe opdrachten binnen te halen, bestaande klanten te behouden of om offertes uit te brengen als onderdeel van een aanbestedingstraject. Zodra certificering een voorwaarde is, wordt u gedwongen om met ISO certificering aan de slag te gaan.

Wilt u klanten écht centraal stellen, commerciële kansen benutten, uw bedrijfsprestaties en uw interne processen doorlopend verbeteren? Dan is kwaliteitsmanagement en ISO certificering geen ‘moetje’, maar een uitgelezen kans! Door praktisch en doelgericht processen en prestaties te optimaliseren, sluit u nog beter aan bij de wensen en behoeften van klanten en markten. Eenmaal ingevoerd zorgen de aanpassingen doorlopend dat uw concurrentiepositie sterker wordt, uw processen en kwaliteit verbeteren en uw omzet en winstmarges groeien.

Klanten die met ISO certificering en kwaliteitsmanagement aan de slag willen, zeggen vaak:

 • We hebben geen ervaring met certificering. Waar moet ik aan voldoen?
 • Waar moeten we beginnen? Welke stappen moeten we zetten?
 • Wat betekent dit voor mijn organisatie?
 • We willen geen dikke handboeken, maar iets dat werkt in de praktijk
 • We hebben geen tijd, maar wel de certificering nodig.

Kwaliteit

ISO 9001:2015

Door niet de kwaliteitsnormen, maar uw organisatie centraal te stellen, zetten we een kwaliteitsmanagementinstrument op waarmee u dagelijks stuurt op het verbeteren van kwaliteit in afspraken, processen, werkgedrag en output.

Arbo

ISO 45001: 2018 VCA en Veiligheidsladder

Met de invoeren van ISO 45001 zorgen we ervoor dat uw bedrijf continu, organisatie breed en proactief werkt aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten, derden en haar omgeving.

Milieu

ISO 14001:2015

Milieumanagement wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Door uw ISO 14001:2015 certificering goed in te richten, maakt u zichtbaar dat u doorlopend streeft naar betere milieuprestaties en het voorkomen van milieuschade.

.

Hou het praktisch, eenvoudig en werkbaar

Voordelen ISO certificering

Kortom, ondernemers die niet bekend zijn met kwaliteitsmanagement en ISO certificering, maken zich vooral zorgen over de nadelen. Ze zien op tegen een forse investering in tijd en geld, die vooral ‘extra papier en gedoe’ opleveren. Die zorgen en vragen zijn begrijpelijk! Maar niet nodig. Ons advies: hou het eenvoudig! Door hands on en praktisch vorm te geven aan de certificeringseisen, zorgt u niet alleen dat uw bedrijf over de juiste certificaten beschikt, maar ook dat de ISO certificering waarde toevoegt aan uw bedrijf.

Til uw organisatie naar een hoger level

 

 • Vergroot kansen op nieuwe opdrachten en markten
 • Verbetert effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen
 • Maakt kwaliteit en professionaliteit aantoonbaar voor klanten
 • Vergroot de klanttevredenheid
 • Vergroot de medewerkerstevredenhei
 • U werkt automatisch en doorlopend aan verbeteringen en groei

Een beproefde werkwijze

In 5 stappen uw ISO certificaat én betere bedrijfsprestaties

Met alleen de focus op een kwaliteitshandboek en registraties doet u uw bedrijf te kort. Daarom zorgt BPM Certificering dat u voldoet aan alle certificeringseisen met volop aandacht voor procesrisico’s en het continu verbeteren van kwaliteit en bedrijfsprestaties.

Voor een effectieve aanpak hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Wij combineren meer dan 25 jaar kennis en ervaring met een praktisch model. Zodat u in 5 stappen kwaliteitsmanagement en ISO certificering opzet op een manier die daadwerkelijk meerwaarde geeft voor uw bedrijf.

Welke norm en certificeringseisen horen daarbij? Wij informeren en adviseren u graag, zodat u de juiste weg inslaat om aan de slag te gaan met ISO certificering die past bij uw bedrijf.

Ieder traject begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Aan welke eisen voldoet uw bedrijf nu al? Aan welke nog niet? Welke risicofactoren signaleren we en waar liggen kansen en mogelijkheden om de bedrijfsprocessen en -prestaties te verbeteren.

Over de risico’s en kansen die we zien, gaan we in gesprek met u, met betrokken leidinggevenden en (indien aanwezig) uw kwaliteitsmedewerker. Samen stellen we doelen en prioriteiten, die de basis vormen voor een verbeterplan. Daarbij ligt het accent op praktische verbeteringen en de inzet van slimme apps, bewezen effectieve tools en overzichtelijke documenten. Zo komen we tot een aanpak en planning die haalbaar zijn en nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van uw bedrijf.

Nu helder is wat nodig is voor de ISO certificering, gaan we praktisch aan de slag om het kwaliteitssysteem te implementeren. Stap voor stap passen we – daar waar nodig – onder meer overlegvormen, documentatie, beheer en procedures aan, zodat zij voldoen aan de juiste certificeringseisen én bijdragen aan gewenste verbeteringen op gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu.

Wanneer u merkt dat het certificeringstraject meerwaarde oplevert, wilt u dit borgen en versterken. Om de certificaten en de meerwaarde in de toekomst te behouden, begeleidt en coördineert BPM de evaluatie, interne audits en desgewenst vervolgacties om de meerwaarde van kwaliteitsmanagement optimaal te benutten.

Voordelen ISO certificering

U werkt automatisch en doorlopend aan verbeteringen met groei

Vergroot klantentevredenheid

Vergroot kansen op nieuwe opdrachten en markten

verbetert effectiviteit en effciency van bedrijfsprocessen

Maakt kwaliteit en professionaliteit aantoonbaar voor klanten

Vergroot mederwerkerstevredenheid

“Veiligheid behelst niet alleen goedgekeurde middelen en een ISO 45001 certificaat. Heldere werkinstructies en een werkcultuur die veilig gedrag ondersteunen, zijn net zo belangrijk.”

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

     BPM certificering zorgt voor:

 • aansluiting bij bestaande situaties en processen
 • Slimme tools en apps
 • Overzichtelijke informatie voor alle medewerkers
 • Integratie van verschillende certificeringen
 • Duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • Snelle uitvoering en vaste projectprijzen
 • 100% certificatiegarantie

Waarom BPM
Certificering

    Concrete verbeteringen meer rendement,
    minder stress

 • 25 jaar kennis en ervaring
 • Praktische oplossingen
 • Altijd maatwerk
 • Vaste contactpersoon en persoonlijke begeleiding
 • Efficiënte en hands on aanpak

ONze klanten zeggen

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hilary Leigh
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer