Toolboxen

Date

Toolboxen zijn korte bijeenkomsten met alle operationele medewerkers, die minimaal tien keer per jaar gehouden moeten worden, waarin de volgende zaken worden besproken:

 • relevante VGM-onderwerpen
 • relevante aandachtspunten uit VGM-incidentmeldingen en inspecties

 

Voorbeeld Machinebouwer

Binnen het bedrijf kunnen de volgende toolbox onderwerpen beschikbaar zijn:

 • Instructie VGM-beleid en manual (algemene veiligheidsregels en voorschriften)
 • Instructie functie RI&E (risico’s op het werk)
 • Instructie TRA (taak risico analyse)
 • Instructie LMRA (last minute risico analyse)
 • Instructie werkplekinspecties
 • Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Instructie melding van onveilige situaties en handelingen en in geval van (ernstig) letsel
 • Instructie handelwijze bij klachten en andere interne omgangsregels
 • Instructie gevaarlijke stoffen
 • Instructie BHV
 • Instructie omgaan met procedures en richtlijnen van de klant
 • Instructie heftruck rijden

More
articles