Functie RI&E

De VGM Functionaris is verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de functie Risico Inventarisatie & Evaluatie. De gebruikte methodiek is vaak vastgelegd in een werkinstructie. Het VGM systeem wordt zo opgezet dat de gevonden risico’s zoveel mogelijk worden beheerst.

 

Voorbeeld Las en Constructie bedrijf

In een Las- en Constructiebedrijf kan de functie RI&E de volgende risico’s vastgesteld hebben voor de lassers, machinebankwerkers en monteurs:

 • Lassen; elektrocutie en verbranding
 • Werken met gevaarlijke stoffen, koeling met boren en zagen
 • Tillen en dragen, hijsen en heffen
 • Verwonden, snijden aan scherpe delen bij vastpakken plaatmateriaal
 • Bekneld/ beklemd raken van handen/ vingers tussen machinedelen
 • Perslucht
 • Hand- armtrillingen door handgereedschap
 • Schadelijk geluid
 • Ultraviolet-, infrarood- en laserstraling
 • Las- en snijrook, metaalstof
 • Installatie op locatie
 • Lossen, vrachtwagen met autokraan
 • Slijpen

PBM’s

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het controleren van de PBM voor gebruik en om deze te onderhouden volgens de gebruiksaanwijzing. De beheerder bedrijfsmiddelen is verantwoordelijk voor het uitgeven en keuren van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Voorbeeld Aannemersbedrijf

Binnen een aannemersbedrijf zijn bijvoorbeeld de volgende PBM beschikbaar:

 • Veiligheidshelm
 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Ruimzichtbril
 • Gehoorbescherming
 • Mondkapjes
 • Handschoenen
 • Veiligheidsharnas
 • Jas
 • Broek
 • Brandwerende overall

Toolboxen

Toolboxen zijn korte bijeenkomsten met alle operationele medewerkers, die minimaal tien keer per jaar gehouden moeten worden, waarin de volgende zaken worden besproken:

 • relevante VGM-onderwerpen
 • relevante aandachtspunten uit VGM-incidentmeldingen en inspecties

 

Voorbeeld Machinebouwer

Binnen het bedrijf kunnen de volgende toolbox onderwerpen beschikbaar zijn:

 • Instructie VGM-beleid en manual (algemene veiligheidsregels en voorschriften)
 • Instructie functie RI&E (risico’s op het werk)
 • Instructie TRA (taak risico analyse)
 • Instructie LMRA (last minute risico analyse)
 • Instructie werkplekinspecties
 • Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Instructie melding van onveilige situaties en handelingen en in geval van (ernstig) letsel
 • Instructie handelwijze bij klachten en andere interne omgangsregels
 • Instructie gevaarlijke stoffen
 • Instructie BHV
 • Instructie omgaan met procedures en richtlijnen van de klant
 • Instructie heftruck rijden

VCA voor uw bedrijf

Wie werkt voor grotere bedrijven, in de petrochemie of voor de overheid weet het al: deze opdrachtgevers eisen vaak een VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor uw bedrijf!IMG-20150313-WA0000

3 Praktische Tips:

 1. Maak eerst een goede risico inventarisatie en evaluatie op basis van de risico’s die bij uw dagelijkse werkzaamheden horen. Stel hierbij duidelijke prioriteiten zodat u het systeem niet uitgebreider maakt dan strikt noodzakelijk.
 2. Ontwerp een systeem dat aansluit bij uw organisatie met duidelijke doelstellingen, processen en verantwoordelijkheden. Bespreek dit met alle leidinggevenden zodat iedereen weet wat hij of zij moet regelen.
 3. Werk met één centrale actielijst met daarin alles wat nog moet gebeuren en houd wekelijks kort overleg totdat het VCA-certificaat behaald is. Daarna is eens per kwartaal meestal genoeg.

Verdere vragen en/of hulp nodig? Behoefte om eens met iemand hierover te kunnen sparren? Wij denken graag met u mee!